Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Förhandsbesked avseende stadigvarande vistelse

Skatterättsnämnden (SRN) har prövat stadigvarande vistelse och ansett att de maximalt 112 dagarna per år i Sverige inte leder till obegränsad skattskyldighet i detta fall.

Sökanden ville få besvarat om han anses vistas stadigvarande i Sverige och därmed vara obegränsat skattskyldighet här efter sin utflyttning. Han skulle vistas i Sverige under de tre sommarmånaderna och därutöver göra två besök per år om fem till tio dagar vardera med fyra månader emellan. Enligt SRN är vistelserna inte av sådan omfattning och regelbundenhet att den ska bedömas som stadigvarande, särskilt då avbrotten före och efter sommarvistelsen är längre än vistelsen. Skatteverket har överklagat beskedet i den här frågan.

Skatterättsnämnden prövade även om aktieinnehav i ett svenskt bolag understigande 10 % av kapitalet och rösterna, och uppdrag för det bolaget, skulle medför väsentlig anknytning till Sverige. Skatterättsnämnden anser att aktieinnehavet och uppdragen inte innebär att det föreligger ett ekonomiskt engagemang som medför väsentlig anknytning till Sverige.

Frågor som gäller vistelser i Sverige efter en utflytt är komplicerade. Eftersom bedömningarna utgår ifrån såväl omfattningen som regelbundenheten är det svårt att dra en exakt gräns.Har du frågor om vistelser i Sverige eller om väsentlig anknytning är du välkommen att höra av dig till oss.

Scroll to Top