Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Aktiegåva till anställd var skattefri

Gåvor till anställda, inklusive aktiegåvor, ses ofta som ersättning för arbete som ska tjänstebeskattas. Den avgörande frågan är om förvärvet beror på anställningsförhållandet eller om syftet med gåvan har varit något annat än att belöna den anställde för dennes arbetsprestationer.

I ett fall som Skatterättsnämnden nyligen har prövat så ville ägaren av det aktuella bolaget dra sig tillbaka för pension efter att ha ägnat i stort sett hela sitt yrkesverksamma liv åt detta. Enligt en substansvärdering värderas bolaget till ca tre miljoner kronor och ägaren har under några år försökt att sälja detta utan framgång.

Ägaren har därför diskuterat med en anställd om att ge samtliga aktier i bolaget till den anställde i gåva för att denne ska driva det vidare i samma anda som ägaren har gjort. Den anställde har ansökt om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden (SRN) för att ta reda på om detta medför någon inkomstbeskattning för hans del. Den anställde har kunskap och intresse av att driva bolaget vidare. Vidare har han varit anställd sedan 2015, har marknadsmässig lön och det finns inte något släktskap eller djupare personlig relation mellan honom och ägaren.

SRN anser att överlåtelsen bör anses vara ett led i ett generationsskifte och på den grunden betraktas som en skattefri gåva. Det handlar snarast om att säkra den fortsatta driften av bolaget och inte om att försäkra sig om den anställdes fortsatta arbete i bolaget. Den anställde ska därför inte beskattas.

Det är alltid bra att på förhand diskutera igenom frågor som rör gåvor, transaktioner med anställda eller om att ta in nya delägare i ett företag innan de genomförs. Kontakta oss på Advice om du har liknande frågor.

Scroll to Top