Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatterättsnämnden har prövat konsultregeln

Vid prövning av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, ofta benämnd konsultregeln, så har endast delägare som är verksamma i det företag som prövningen avser, eller i ett dotterbolag till detta, ansetts som en delägare vid bedömning av om ett företag är ett fåmansföretag.

Den så kallade konsultregeln medför att ett konsultföretag som ägs av de anställda kan vara ett fåmansföretag även om det ägs av ett mycket stort antal obesläktade personer.

Fallet avsåg en internationell koncern. X AB är holdingbolag till koncernens svenska verksamhet som bedrivs i Y AB. Mer än 50 procent av rösterna i X AB ägs indirekt av ägare i koncernmoderbolaget verksamma i något av koncernmoderbolagets övriga europeiska dotterbolag. Delägare som är anställda och verksamma i betydande omfattning i Y AB äger, direkt och indirekt, mindre än 50 procent av rösterna och 100 procent av kapitalet i X AB.

Frågan till Skatterättsnämnden var om aktier i X AB som A, anställd i dotterbolaget Y AB, kan komma att förvärva blir kvalificerade. Eftersom inte fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna är X AB inte ett fåmansföretag enligt huvudregeln. Frågan blir då om X AB kan anses vara ett fåmansföretag enligt konsultregeln. Skatterättsnämnden ansåg att konsultregeln ska tillämpas så att endast delägare i X AB som är verksamma där eller i dess dotterbolag ska ”buntas ihop”. Eftersom de svenska delägarna i X AB räknas som en delägare ska deras röstetal tillsammans med rösterna hos högst tre delägare med andelar i koncernmoderbolaget sammantaget överstiga 50 procent av rösterna. Tre av dessa ägares indirekta innehav tillsammans med den svenska delägarkretsens innehav understiger 50 procent av rösterna varmed aktierna inte betraktas som kvalificerade för A. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

Scroll to Top