Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Stopp för skattefria pensioner i Portugal

Sverige och Portugal undertecknade den 16 maj 2019 ett ändrat skatteavtal mellan länderna. Godkänns avtalet i båda ländernas riksdagar medför detta att tjänstepension från Sverige från och med den 1 januari 2020 får beskattas här om pensionen inte till någon del beskattas i Portugal. Inför Portugal en beskattning av pensionerna har Sverige från och med den 1 januari 2023 rätt att beskatta pension som härrör från Sverige.

Advice har tidigare skrivit om det arbete som bedrivits inom Finansdepartementet med att täppa till möjligheten för personer som bosätter sig i Portugal att helt undgå beskattning på pensioner från Sverige i något av länderna.

Båda länderna har nu undertecknat ett avtal som blir en integrerad del av det befintliga skatteavtalet. För att detta avtal ska bli gällande ska båda ländernas riksdagar godkänna detta.

Förändringarna börjar gälla från och med den 1 januari året efter att avtalet träder i kraft, det vill säga som tidigast från och med den 1 januari 2020. Ändringen som rör artikeln om pensioner ska gälla från den 1 januari 2023 såvida det inte gäller pension som inte alls är föremål för beskattning i Portugal, i de fallen gäller den tidigare tidpunkten.

En person med så kallad NHR-status i Portugal (Non-habitual resident, personen är skattemässigt bosatt i Portugal enligt portugisisk rätt) betalar idag inte någon skatt alls i Portugal, samtidigt som skatteavtalet begränsar Sveriges rätt att beskatta tjänstepension, men däremot inte allmän pension. Förutsatt att avtalet ratificeras av båda länderna så medför detta att om Portugal ändrar sin interna lagstiftning för personer med NHR-status, så att pensioner till viss del beskattas i Portugal, får Sverige beskattningsrätt först från och med den 1 januari 2023. Diskussioner förs i Portugal om att införa en skatt på 5-10 procent och vi följer denna utveckling samt även utvecklingen om att det förändrade avtalet godkänns av båda länderna.

Från det att Sverige får rätt att beskatta tjänstepension som härrör från Sverige blir den svenska beskattningen 25 procent i SINK-skatt för en i Sverige begränsat skattskyldig person. Avräkning kommer också att tillämpas för att inkomsten inte ska blir dubbelt beskattad.

Scroll to Top