Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Bostäder beskattas som inkomst av näringsverksamhet

Skatteverket har på senare tid granskat ett flertal fall där privatpersoner under några månader ägt, renoverat och sålt bostäder och redovisat inkomsterna som inkomst av kapital. Det har nyligen kommit tre domar från kammarrätterna där domstolarna har kommit fram till att bostäderna ska beskattas som inkomst av näringsverksamhet. I samtliga tre fallen har Skatteverket påfört skattetillägg, vilket domstolarna inte har ändrat.

Redovisningen av avyttringen av bostäder i deklarationen är beroende av frågan om bostäderna är att betrakta som privat- eller näringsbostäder. Om en bostad till övervägande del används av ägaren eller någon närstående till honom som bostad eller som fritidsbostad utgör den privatbostad vars avyttring ska redovisas som inkomst av kapital. Vidare kan bostaden betraktas som privatbostad om ägaren kan visa att bostaden är avsedd att inom överskådlig tid användas för eget eller närståendes bostad eller fritidsbostad.

När kriterierna för privatbostad inte är uppfyllda betraktas bostaden som näringsbostad. En ytterligare bedömning måste då göras huruvida näringsbostaden utgör en kapital- eller lagertillgång i näringsverksamheten. Med lagertillgång avses en tillgång avsedd för omsättning eller förbrukning. Vinst vid avyttring av kapitaltillgångar i en enskild näringsverksamhet beskattas i inkomstslaget kapital medan vinst vid avyttring av lagertillgångar beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. När bostäder i enskild näringsverksamhet betraktas som lagertillgångar beskattas således vinsten med progressiv beskattning och egenavgifter eller särskild löneskatt påförs.

I samtliga tre fallen var det frågan om försäljning av flertal bostadsrätter (mellan 2 och 11 stycken) som renoverades inför försäljning. Innehavstiderna var tämligen korta (mellan 2 och 10 månader) och varken ägarna eller närstående till dem hade varit folkbokförda i bostäderna.

Har du köpt och sålt flera bostadsrätter eller fastigheter under en period? Då är det viktigt att du tar ställning till vilken karaktär bostäderna har för dig innan du deklarerar försäljningarna. Har man deklarerat en försäljning i fel inkomstslag medför det vanligtvis skattetillägg. Vi kan bistå med bedömningen av karaktären och hjälpa dig att redovisa rätt i deklarationen. Kontakta oss gärna.

Scroll to Top