Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Framtidsfullmakt och överlåtelse av bostad – vad gäller?

Lantmäteriet har i ett nyligen publicerat ställningstagande gjort en förnyad tolkning av jävsbestämmelsen i framtidsfullmaktslagen. Ställningstagandet har genererat tidningsrubriker så som ”ny tolkning gör framtidsfullmakter tandlösa” och ”varnar för lagtolkning: ’potentiell bomb’”. Vad innebär egentligen Lantmäteriets ställningstagande för den som vill skriva en framtidsfullmakt?

Framtidsfullmakter regleras genom lagen om framtidsfullmakter, en relativt ny lagstiftning som trädde i kraft år 2017. Genom en framtidsfullmakt är det möjligt att på förhand bestämma vem som ska vara företrädare för en själv den dag det behövs, t.ex. på grund av demens, stroke eller annan sjukdom.

En fullmaktshavares uppdrag liknar det uppdrag som en god man/förvaltare skulle ha haft och kan omfatta alla områden, så som att sköta kontakten med sjukhus och myndigheter, att betala räkningar eller att fortsätta bedriva ett aktiebolags verksamhet.

En fullmaktshavare kan ges behörighet att överlåta fullmaktsgivarens fastighet eller bostadsrätt, vilket kan vara nödvändigt den dag fullmaktsgivaren har flyttat in på ett boende men fortsatt äger en dyr fastighet eller bostadsrätt som inte används. Enligt Lantmäteriets nya ställningstagande kan fastigheter inte överlåtas med stöd av en framtidsfullmakt om fullmaktsgivare och fullmaktshavare samäger fastigheten eller om fastigheten utgör fullmaktsgivarens och fullmaktshavarens gemensamma bostad eller samboegendom. Ett mer konkret exempel är att en make inte kan sälja makarnas gemensamma fastighet med stöd av en framtidsfullmakt från den andra maken. Detsamma gäller även om enbart en av makarna står som lagfaren ägare till fastigheten.

Framtidsfullmakter innebär även fortsatt en bra lösning för den som själv vill besluta om sin framtid. Lantmäteriets ställningstagande innebär inte att framtidsfullmakter inte fungerar, men ger anledning att noga tänka till vid utformningen av din framtidsfullmakt för att undvika den jävssituation som ställningstagandet tar sikte på.

Hör av dig till oss, så hjälper vi dig säkerställa att din framtidsfullmakt får den verkan som du har tänkt dig.

Scroll to Top