Låneförbudet och den förbjudna kretsen

Låneförbudet och den förbjudna kretsen

[2015-09-14] Högsta domstolen har den 9 juli 2015 avgjort ett mål om låneförbudet i aktiebolagslagen.

I målet hade en privatperson lånat pengar från ett bolag. Kort därefter blev personen styrelsesuppleant i bolaget. När låneavtalet ingicks satt personen alltså inte i bolagets styrelse men vid utbetalning av lånet var denne suppleant. Högsta domstolen hade dels att ta ställning till om styrelsesuppleanter ingår i den förbjudna lånekretsen, dels vid vilken tidpunkt som ett lån ska anses ha lämnats vid tillämpningen av låneförbudet.

Högsta domstolen kom fram till att styrelsesuppleanter ingår i den förbjudna lånekretsen i aktiebolagslagen. Enligt bestämmelsen om låneförbud i aktiebolagslagen är avtalets ingående den relevanta tidpunkten vid bedömningen av om ett förbjudet lån ska anses ha lämnats. Vid avtalets ingående var personen inte med i bolagets styrelse och lånet var därför inte förbjudet.

Scroll to Top