Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Högsta förvaltningsdomstolen uttalar sig om friskvårdsförmåner

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat det förhandsbeskeden från Skatterättsnämnden angående friskvårdsbidrag som Advice berört i ett tidigare nyhetsbrev. Beskedet avsåg dels frågan om friskvårdsbidraget skattefritt kunde användas till ett exklusivare träningskort som inkluderade kringaktiviteter såsom relaxavdelning, träningskläder och hälsodrinkar, dels om friskvårdsbidraget kunde användas till golfspel på pay and play-bana och driving range.

HFD fastställde Skatterättsnämndens besked i den första frågan och konstaterar att det exklusivare medlemskapet klart faller utanför gränsen för vad som utgör en skattefri personalvårdsförmån. Vad gäller betalning av pay and play-bana och driving range ansåg HFD att ansökan inte avser en konkret situation eller avtal. Eftersom tjänsterna kan variera mellan olika anläggningar och kan förändras över tid ansåg HFD det inte lämpligt att besvara frågan genom ett förhandsbesked. Mot den bakgrunden undanröjde HFD Skatterättsnämndens besked och avvisade ansökan i den delen.

Eftersom Skatterättsnämnden ansåg att friskvårdsbidraget kunde användas till sådant golfspel som det frågades om och HFD inte tar ställning i denna fråga är rättsläget om detta kan anses som enklare slag av motion och friskvård alltjämt ovisst.

Scroll to Top