Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter

Nytt från Bokföringsnämnden avseende avskrivning på fastigheter

[2014-06-18] Bokföringsnämnden beslutade den 28 april att ändra god redovisningssed för avskrivningar på fastigheter. Ändringen förtydligar att progressiva avskrivningar inte längre är tillåtna på byggnader. Det är i stället rak avskrivning utifrån byggnadens livslängd som är tillåten.

Progressiv avskrivningsmetod har i många fall använts av nya bostadsrättsföreningar för att hålla nere månadsavgifterna i säljskedet. Bokföringsnämnden har nu rätat ut frågetecknen och metoden anses inte förenlig med god redovisningssed.

Konsekvensen av ovanstående kan komma att bli att exempelvis bostadsrättsföreningarna kommer att gå med förlust vilket i förlängningen kan påverka köpares intresse för bostadsrätterna i fråga.

Den nya bedömningen tillämpas framåt i tiden, vilket innebär att årsredovisningar som står inför färdigställande och har progressiva avskrivningar bör ändras till rätt avskrivningsmetod.

Scroll to Top