Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatteverket ska särskilt granska hyresinkomster, e-handel, och nya skattereduktioner

Skatteverket presenterar varje år särskilda fokusområden som kommer att granskas extra i inkomstdeklarationen. I årets deklaration, avseende beskattningsår 2020, kommer inkomster från uthyrning av privatbostäder och inkomster från e-handel granskas särskilt, eftersom Skatteverket bedömer att dessa inkomster ökat till följd av pandemin. Därtill ska nya RUT-tjänster granskas och avdraget för installation av grön teknik.

Den som hyr ut sin privatbostad, dit även fritidsbostad inräknas, ska redovisa hyresinkomsten och betala skatt om inkomsten överstiger 40 000 kr plus ett tilläggsbelopp för driftskostnad, eller hyran/brf-avgiften, och skatten är 30 procent på överskottet. Olika regler gäller om det som hyrs ut är ett småhus, en bostadsrätt eller en hyresrätt. Om du har hyrt ut en privatbostad för sammanlagt mindre än 40 000 kr (plus ett tillägg motsvarande hyran) under inkomståret behöver du dock inte redovisa detta i deklarationen.

Skatteverket har även aviserat att mindre och medelstora företag med webshoppar ska granskas eftersom e-handeln ökat kraftigt under året. Särskilt de som säljer till kunder utomlands ska granskas och det är framförallt oredovisade inkomster Skatteverket letar efter.

Scroll to Top