Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

25 procents skatt vid utdelning från onoterat cypriotiskt bolag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut om att beskatta utdelning från ett onoterat cypriotiskt bolag med 30 procent. Enligt HFD:s dom strider beslutet mot den fria rörligheten i unionsrätten och kan inte rättfärdigas. Därmed ska beskattning ske till 25 procent som vid utdelning från svenska onoterade bolag.

Utdelningar från onoterade aktier i svenska företag ska tas upp till fem sjättedelar, vilket innebär en beskattning med 25 procent av utdelningen. Detsamma gäller utdelningar från onoterade utländska företag under förutsättning att inkomstbeskattningen av företaget är jämförlig med ett svenskt företags inkomstbeskattning.

A äger andelar i ett cypriotiskt bolag och tog 2011 emot en större utdelning avseende andelarna. Det året var bolagsskatten i Sverige 26,3 procent medan bolagsskatten i Cypern uppgick till 10 procent. Enligt Skatteverket är beskattningen av det cypriotiska bolaget inte jämförlig med ett svenskt företag, vilket HFD håller med om. Frågan är om detta krav på jämförlig beskattning inskränker den fria rörligheten av kapital enligt unionsrätten och om det i så fall kan rättfärdigas.

HFD anser likt den bedömning Skatteverket och kammarrätten gjort att kravet på jämförlig beskattning strider mot den fria rörligheten av kapital. HFD anser dock till skillnad mot Skatteverket och kammarrätten att bestämmelsen inte kan rättfärdigas exempelvis av skatteflyktsskäl, eftersom bestämmelsen inte är specifikt utformad för att träffa konstlade upplägg.

Eftersom kravet om att det cypriotiska bolaget ska beskattas jämförligt med ett svenskt bolag strider mot unionsrätten utan att kunna rättfärdigas får bestämmelsen inte tillämpas. Därmed ska A beskattas på motsvarande sätt som vid utdelning från ett onoterat svenskt bolag, det vill säga till fem sjättedelar, eller med 25 procent av mottagen utdelning.

Scroll to Top