Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Advice på global konferens i Washington

Över 140 ledare och representanter för den världsomspännande sammanslutningen Alliott Global Alliance  träffades den 6 till 9 november 2022 i Washington, D.C. för att stärka det internationella samarbetet. Advice representerades av Jon Wängborg, Johan Elveland och Åsa Carlsson.

Advice är medlem i Alliott Global Alliance, en världsomspännande sammanslutning av oberoende konsulter inom skatterådgivning, redovisning och revision, juridik och andra specialisttjänster. Medlemsbyråerna delar som Advice förståelsen för att sätta sig in i kundens situation, vikten av ansvarstagande, transparens, rak och effektiv kommunikation och långvariga kundrelationer.

Genom många paneldiskussioner och workshops byggde deltagarna kontakter och sökte möjligheter att samarbeta internationellt och hitta nya affärsmöjligheter. Konferensplanen utarbetades inte bara för värdefullt nätverkande, utan också för att stärka deltagarnas kunskaper och motivation att utöka sin verksamhet. Under de närmaste åren kommer nya initiativ för proaktiv kundorientering att implementeras genom samarbete över jurisdiktioner och tjänsteområden. Detta kommer att göra alliansen till en ännu mer effektiv lösningsleverantör för företag och individer med gränsöverskridande situationer och även för multinationella företag.

Alliott Global Alliance är en av de största och snabbast växande globala multidisciplinära allianserna i världen. Alliott Global Alliance grundades 1979 och är en internationell sammanslutning av oberoende revisions-, redovisnings- och konsultföretag inom framförallt skatt och juridik. Alliansdeltagare delar ett gemensamt mål: att lära sig och dela kunskap, resurser och förmågor. Genom engagemang får dess medlemmar tillgång till information, strategisk rådgivning och tjänster från företag runt om i världen. Alliansen har för närvarande representation i över 300 kontor i 95 länder.

Advice är den enda svenska byrån med skattejuridisk inriktning och redovisning i Alliott Global Alliance. Medlemskapet i alliansen är även en kvalitetsstämpel på de tjänster som vi på Advice utför för våra kunder. Med nätverket kan vi erbjuda våra kunder goda möjligheter till internationell expansion och hjälp med andra internationella frågeställningar.

Scroll to Top