Sänkt moms på mindre reparationer

Sänkt moms på mindre reparationer

[2016-04-11] Finansdepartementet har remitterat en promemoria med förslag på skatteområdet för att stärka incitamenten att minska resursanvändning och utsläpp.

När det gäller bruksföremål väljer många som har ekonomisk möjlighet att köpa nytt istället för att reparera och underhålla. För att produkter och råvaror ska användas på ett effektivt och hållbart sätt föreslår regeringen att momsen på mindre reparationer ska sänkas från 25 % till 12 %. Detta gäller för mindre reparationer av t ex cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier. Den lägre momssatsen föreslås börja gälla från årsskiftet.

Scroll to Top