Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Reglera vad som är vems i förhållandet

Det kan kännas självklart att dela allt när man är nygift. Men vad händer med tillgångarna vid en skilsmässa eller när någon av makarna avlider?

I samma stund som två personer ingår äktenskap så påverkas även deras tillgångar. Utgångspunkten i äktenskapet är att alla tillgångar är giftorättsgods i den mån de inte är enskild egendom, enligt Äktenskapsbalken 7 kap. 1 §, som reglerar makars egendom.

Förutom giftorättsgods finns även kategorin enskild egendom, som till skillnad från giftorättsgodset, inte ingår i en bodelning.

Hur gör man för att omvandla giftorättsgods till enskild egendom, eller tvärtom?

Det vanligaste sättet är att blivande makar upprättar ett äktenskapsförord innan giftermålet, i vilket de kommer överens om att all egendom eller viss egendom ska vara enskild.

Observera att avkastningen av enskild egendom är giftorättsgods enligt lag. Vill man att även avkastningen ska vara enskild egendom så måste det stipuleras i ett äktenskapsförord. Egendom som ersätter ursprunglig enskild egendom behåller däremot sin karaktär.

För entreprenörer som driver eget bolag så är det vanligt att delägarna upprättar ett aktieägaravtal/kompanjonavtal. Ett standardvillkor i de flesta avtal är att aktierna i bolaget ska vara delägarens enskilda egendom. Det krävs dock att delägaren upprättar ett äktenskapsförord tillsammans med sin make och registrerar det för att villkoret ska vara uppfyllt.

En tillgång kan dessutom vara enskild egendom i äktenskapet enligt villkor i testamente, i gåvobrev eller enligt villkoren i förmånstagarförordnandet till en försäkring.

Äktenskapsförordet kan anpassas efter makarnas önskemål och går att förändra hur många gånger som helst. Ändringen sker genom att man skriver ett nytt äktenskapsförord.

Det har blivit allt vanligare att makar har anknytning till mer än ett land. Äktenskapsförordet omfattar även tillgångar utomlands, inte bara de som finns i Sverige.

Från och med den 29 januari 2019 gäller två nya EU-förordning om makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden. Detta innebär att det finns ett gemensamt regelverk för att bestämma i vilket land eller enligt vilket lands lag en bodelning eller annan fråga avseende makars förmögenhetsförhållanden ska prövas.

Ett äktenskapsförord ska dateras och undertecknas av båda makarna eller av de blivande makarna och därefter registreras hos Äktenskapsregistret. Äktenskapsförordet är en offentlig handling och kan beställas från Äktenskapsregistret.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring äktenskapsförord!

Petra Lundqvist:
08-440 65 61 eller petra.lundqvist@advice.se

Madeleine Setterberg:
08-440 65 62 eller madeleine.setterberg@advice.se

Jörgen Svensson, VD:
08-440 65 60 eller jorgen.svensson@advice.se

Scroll to Top