Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Inget periodiskt understöd från amerikansk trust

Enligt kammarrättens mening har Skatteverket inte visat att den amerikanska trusten bär sådana likheter med en svensk familjestiftelse som krävs för att utbetalningar ska beskattas som periodisk understöd så som tjänsteinkomst.

Skatteverket tjänstebeskattade en kvinna för utbetalningar från en trust i Florida som upprättats av hennes far. Förvaltningsrätten gick på Skatteverkets linje men kammarrätten upphäver nu beslutet.
För att utbetalningar från utländska truster och stiftelser ska beskattas som periodiskt understöd krävs att de utländska företeelserna bär sådana likheter med en svensk familjestiftelse att de kan anses motsvara en sådan och att egendom avskilts från en eller flera stiftare för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.

Kammarrätten anser att ett grundläggande krav för att en stiftelses egendom ska anses avskild är att den är fredad från stiftarens borgenärer enligt den utländska rätten. Kvinnan har gjort gällande att egendomen inte är fredad från hennes fars borgenärer enligt gällande rätt i Florida. Kammarrätten anser att Skatteverket, som har bevisbördan, inte har motbevisat detta varmed beskattningsbeslutet upphävts.

Har du frågor om hur inkomster från utlandet, eller ägande i exempelvis utländska stiftelser, truster eller andra företeelser kan betraktas skattemässigt, är du välkommen att kontakta oss för en diskussion.

Scroll to Top