Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Köp av framtida permanentboende accepteras

Ett svenskt par som är begränsat skattskyldiga har vänt sig till Skatterättsnämnden (SRN) för att få besvarat om de kan köpa en lägenhet i Sverige som i framtiden kommer bli deras permanentbostad – utan att detta medför väsentlig anknytning och obegränsad skattskyldighet. Såväl SRN som Skatteverket är ense med paret att detta ej medför väsentlig anknytning till Sverige för dem.

Makarna A och B, svenska medborgare som för närvarande är bosatta i USA, planerar att köpa en lägenhet i Stockholm för att använda som sin framtida permanentbostad när de går i pension år 2027. Införskaffandet av lägenheten skulle ske någon gång under den kommande femårsperioden. De ville få klarhet i om detta köp skulle påverka deras skattskyldighet i Sverige.

Skatteverket och makarna är överens om att förvärvet av lägenheten inte skulle medföra att de betraktas som obegränsat skattskyldiga i Sverige. Detta beror på att makarna för närvarande är begränsat skattskyldiga och att förvärvet av bostaden inte anses ge dem tillräcklig anknytning till Sverige.

Av tidigare praxis framgår det att behålla en tidigare permanentbostad i Sverige efter utflyttning normalt medför väsentlig anknytning. Att behålla och äga en fritidsbostad för åretruntbruk som enda anknytningsfaktor betraktas däremot inte vara tillräckligt för att en person ska anses ha kvar väsentlig anknytning till Sverige.

I detta fall har Skatterättsnämnden bedömt att förvärvet av lägenheten som framtida permanentbostad inte kommer att medföra att makarna blir obegränsat skattskyldiga i Sverige. Eftersom de redan betraktas som begränsat skattskyldiga vid köptillfället, kommer köpet inte att påverka deras skattskyldighet.

Detta innebär att makarna tryggt kan genomföra köpet av lägenheten i Stockholm utan att oroa sig för att deras skattskyldighet i Sverige förändras. Förhandsbeskedet har inte överklagats.

Planerar du för ett utlandsboende är du välkommen att vända dig till oss för att diskutera din situation och hur detta kan planeras på ett bra sätt!

Scroll to Top