Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Den 1 januari 2015 begränsades det privata pensionssparandet från 12 000 kr till 1800 kr. regeringen föreslår i årets budget att avdragsrätten för privatpensionssparande ska slopas helt.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas för första gången för försäkringspremier som betalas och inbetalningar på pensionssparkonton som görs efter den 31 december 2015.

Scroll to Top