Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Företag kan få ersättningsstöd för minskad omsättning

Företag ska få möjlighet att söka ersättningsstöd för minskad omsättning enligt ett nytt lagförslag. Syftet med stödet är att lindra för den minskade omsättning som skett till följd av coronavirusets spridning och underlätta för företag att ställa om sin verksamhet.

För att ett företag ska kunna söka stödet krävs att företaget haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och att företaget haft en minskad omsättning på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på omsättningen för mars och april 2020 och jämfört med samma månader under 2019.

Storleken på stödet kommer att variera mellan 22,5 procent och 75 procent av företags fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020 och bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. En möjlighet till stöd för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan kommer att införas, upp till ett visst belopp.

Det nya stödet föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och ansökan om stöd kommer göras till Skatteverket som handlägger dessa. Enligt förslaget ska ansökan göras senast den 31 augusti 2020 vilket innebär att ansökan måste göras tämligen omgående och att fristen att söka stödet är begränsad. Det kommer att vara företagen som i sin ansökan beräknar, rapporterar och intygar att de har rätt till stöd. Innan detta kan ske ska lagförslaget först utformas klart. Som det förefaller kommer alla branscher att omfattas. Förslaget innehåller även ett krav på revisorsintyg om stöd på mer än 100 000 kr söks.

Skatteverket ska även göra uppföljande kontroller av stödet. Därtill föreslås att ett omställningsstödsbrott införs med fängelse i straffskalan. Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden på ett sätt att omställningsstöd felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp kan dömas för brottet. Omställningsstödet förenas också med ett företrädaransvar för felaktigt begärda stöd. Om Skatteverket beslutar att återkräva ett stöd helt eller delvis, kan en företrädare som förfarit uppsåtligen eller grovt oaktsamt vid ansökan bli personligt betalningsansvarig tillsammans med företaget för återbetalningen.

Vi hjälper er att utreda om ert företag kan söka stödet. Är förutsättningarna uppfyllda hjälper vi er också med er ansökan till Skatteverket. Hör av er om ni tror ert företag haft ett omsättningstapp på minst 30 procent så hjälper vi till. 

Scroll to Top