Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Ta ut lön 2016

Inför årsskiftet bör ni som är fåmansföretagare se över er skattemässiga situation och bl.a. fundera över detta:

  • För att kunna beräkna löneunderlag, som ger dig ett större lågbeskattat utrymme för utdelning och kapitalvinst, finns krav på vad du eller närstående måste ta ut i lön. Under 2016 måste lön tas ut med det lägsta beloppet av 569 280 kr eller 355 800 kr + 5 procent av de totala kontanta lönerna i företaget och dess dotterföretag. Tänk på att lönekravet endast avser kontant lön och att förmåner därmed inte får räknas med.
  • För bolag med totala lönekostnader lägre än 4 250 000 kr räcker det att ta ut det lägre lönebeloppet, d.v.s. 355 800 kr + 5 % av de totala kontanta lönerna i bolaget.
  • Det kan vara bra att ha i åtanke att det inte krävs en väldigt hög lön för att det ska vara mer förmånligt att använda sig av huvudregeln än av förenklingsregeln. Exempelvis får du redan vid en lön om 380 000 kr ett utdelningsutrymme om ca 195 000 kr jämfört med ca 160 000 kr vid användning av förenklingsregeln. Utdelningsutrymmet beskattas med 20 % skatt. Det ska dock beaktas att det föreslagits nya regler vad gäller både förenklingsregeln och huvudregeln som kan förändra detta till 2018.
  • Den totala lönebaserade utrymmet får inte överstiga 50 gånger den kontanta ersättningen som du eller närstående erhållit.
  • Vi vill även påminna dig som äger fler än ett bolag att förenklingsregeln endast får användas i ett av dessa bolag. Det kan även vara idé att fundera på bodelning inom äktenskapet för att öka möjligheten att tillämpa förenklingsregeln.

Som Advice skatteinfo skrev i november så innebär de föreslagna reglerna för fåmansaktiebolagsdelägare att skatten på utdelning höjs från 20 % till 25 % från den 1 januari 2018. Finns det likviditet i bolaget och outnyttjat gränsbelopp kan det därför vara idé att redan nu ta utdelning. Eftersom en sänkning av skatten inte föreslagits blir detta inte till nackdel även om de föreslagna reglerna inte blir verklighet.

Scroll to Top