Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Försäljning av fyra lägenheter beskattades som handel med bostadsrätter

Vinst vid försäljning av en bostadsrätt eller ett småhus beskattas vanligtvis till 22 %. För detta krävs att bostaden är en privatbostad vilket innebär att den inskaffats för eget eller närståendes permanenta boende. Avsikten med varje bostad ska bedömas för sig. Är det inte en privatbostad kan skatten i stället bli mellan 27 % och 65 % av vinsten.

Skatteverket har i många fall utrett om de bostäder som sålts är privatbostäder när flera bostäder, vanligtvis lägenheter, sålts under några år vilket Advice skrivit om i flera fall. Extra besvärande är det för den som utreds om denne eller en närstående till denne inte har bosatt sig i en bostad innan den sålts. Att bosättning inte skett innebär dock inte att det är uteslutet att det rör sig om en privatbostad utan omständigheterna till varför det blivit så samt avsikten med bostaden måste bedömas. På motsvarande sätt medför inte en flytt till en bostad med automatik att det är en privatbostad.

I detta fall hade en person under två år redovisat försäljning av fyra stycken bostadsrätter. Personen eller närstående har inte bott i lägenheterna, men detta uppgavs vara avsikten och bland annat skulle en större lägenhet byggas om till tre lägenheter för att användas som ett generationsboende.

Kammarrätten, som prövade fallet, anser att det inte räcker med ett påstående om avsikten att använda bostaden permanent och att det inte heller finns tillräckligt stöd för detta.  Däremot anser kammarrätten att det finns flera omständigheter som talar emot en sådan avsikt, till exempel att lägenheterna har renoverats och kort därefter sålts med vinst, att personen ägt flera objekt samtidigt, samt att personen hela tiden varit folkbokförd på en annan adress. Personen ansågs ha bedrivit yrkesmässig handel med bostadsrätter och att bostadsrätterna var lagertillgångar i näringsverksamheten. Därtill fick personen betala fullt skattetillägg.

För att undvika risk för skattetillägg kan det i många fall vara bra att upplysa Skatteverket om en bedömningsfråga i samband med att deklarationen lämnas in. Vill du diskutera när det kan vara bra att lämna en upplysning eller ha hjälp med hur den ska skrivas är du välkommen till oss.

Scroll to Top