Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

En styrelseordförande har ansetts verksam i betydande omfattning

Ett renodlat styrelseuppdrag i ett fåmansföretag där styrelseledamoten även har ett ägande brukar vanligtvis inte medföra att aktierna blir kvalificerade, såvida styrelseledamoten inte äger aktier och är verksam i ett annat bolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Kammarrätten i Stockholm har nu i ett fall slagit fast att en styrelseordförande har varit verksam i betydande omfattning i ett Bolag där hon haft ett ägande. Utdelning som hon tagit från Bolaget har därmed till viss del beskattats i tjänst.

För prövning av om styrelseordförandens aktier har varit kvalificerade har domstolen tagit ställning till om hon haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen i Bolaget. Vid prövningen har domstolen framförallt beaktat att Bolaget har saknats en VD, att styrelseordföranden vid sidan om styrelseuppdraget har haft en heltidsanställning och därtill att styrelseordförandens arbetsgivare har fakturerat Bolaget för arbetstid som kvinnan ägnat åt styrelseuppdraget.

Av domen framgår att i ett Bolag som saknar VD så har styrelsen typiskt sett ett större ansvar för de vinstgenererande besluten. Trots att det i målet gjorts gällande det funnits en verksamhetschef i Bolaget som haft samma uppgifter som en VD, har domstolen ansett att en del av det formella ansvaret har legat kvar och utövats av styrelsen.

Domstolen har utifrån faktureringen från styrelseordförandens arbetsgivare till Bolaget uppskattat att hon ägnat 10-20 procent av sin arbetstid åt styrelseuppdraget i Bolaget. Mot bakgrund av detta, samt att Bolaget har saknat en VD, har domstolen ansett att det gjorts sannolikt att kvinnan haft en avgörande betydelse för vinstgenereringen i Bolaget. Hon anses därmed ha varit verksam i betydande omfattning i Bolaget och hennes aktier har därmed varit kvalificerade.

Har du frågor om ett ägande i ett fåmansföretag ska ses som aktivt eller passivt? Eller om du kan anses ha varit verksam i betydande omfattning och haft en avgörande roll för vinstgenereringen i ett Bolag? Då är du välkommen till oss för en diskussion. Dessa frågor aktualiseras särskilt i samband med utdelning från Bolaget eller försäljning av aktier i detta.

Scroll to Top