Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

3:12-reglerna i förändring!

Mycket talar för att utredningsförslaget om förbättrade och förenklade skatteregler för fåmansbolag kommer att leda till ändringar. De nya reglerna beräknas beröra runt 400 000 företag och långt fler delägare och planeras träda i kraft 1 januari 2026.

Förslaget innehåller bland annat en ny metod för beräkning av gränsbeloppet som blir en kombination av den nuvarande förenklings- och huvudregeln.

Det nya beräkningssättet är tänkt att användas av samtliga delägare som alla får tillgodoräkna sig ett höjt schablonbelopp per företag. De nuvarande kraven på löneuttag och kapitalandelar är tänkt att slopas och ersättas med ett schablonmässigt löneavdrag. Vidare ska det enligt förslaget finnas ett gemensamt takbelopp för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som får beskattas i inkomstslaget tjänst.

Syskonkretsen ska enligt förslaget inte längre anses vara närstående till den skattskyldige och den så kallade karenstiden ska kortas ner från 5 till 4 år.

Scroll to Top