Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Att garageplats tillförts innebär inte att bostadsrätten sålts

Högsta förvaltingsdomstolen (HFD) har slagit fast att ett avtal, varigenom den nyttjanderätt som ingår i en bostadsrätt utvidgas till att avse även en garageplats, inte innebär att bostadsrätten ska anses såld med kapitalbeskattning av ägaren.

Advice Skatteinfo skrev i februari 2017 om ett ställningstagande från Skatteverket enligt vilket en väsentlig förändring av en bostadsrätt kan innebära att bostadsrätten anses såld. Som exempel på sådana förändringar angavs i ställningstagandet tillbyggnad av vindsvåning, övertagande av ett nytt rum och i vissa fall när en parkeringsplats läggs till bostadsrätten. HFD har nu slagit fast att en bostadsrätt som utvidgats till att även avse en garageplats inte medför att bostadsrätten ska anses såld i det aktuella fallet.

Den fråga HFD hade att pröva var om förändringen av bostadsrätten innebär att den har upphört att existera och ersatts av en ny bostadsrätt. HFD konstaterar att den ursprungliga upplåtelsen, d v s nyttjanderätten till bostadslägenheten, kvarstår oförändrad. Det nya upplåtelseavtalet där även garageplatsen ingår har därmed inte förändrat innehållet i den ursprungliga nyttjanderätten utan endast kompletterat denna med en rätt att också nyttja garageplatsen. Därmed ska det nya upplåtelseavtalet inte medföra att bostadsrätten ska anses såld i detta fall.

Den som står inför att förändra sin bostadsrätt bör även fortsättningsvis beakta om en sådan förändring kan vara ”väsentlig”. På så sätt kan det på förhand överblickas vilka eventuella skattekonsekvenser förändringen kan medföra.

Scroll to Top