Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Affärsförbindelse mellan företag har tillåtits vid prövning av utomståenderegeln

En affärsöverenskommelse som förhandlats fram i marknadsmässig konkurrens mellan två företag har inte medfört att bolagen bedriver samma eller likartad verksamhet. Utomståenderegeln har därmed ansetts tillämplig.

Som Advice Skatteinfo tidigare skrivit så är syftet med reglerna om kvalificerade andelar, de så kallade 3:12-reglerna, att arbetsinkomster inte ska tas ut som lägre beskattade kapitalinkomster vid utdelning eller försäljning avseende aktierna. Är ett utomstående ägande betydande, vilket innebär att ägandet uppgår till minst 30 % av aktierna, ska aktierna som huvudregel inte anses kvalificerade för en verksam delägare. Med utomstående avses i sammanhanget investerare som själva inte är verksamma i bolaget. Bestämmelsen finns för att det anses mindre attraktivt med en omvandling av arbetsinkomster vid ett stort utomstående ägande då dessa ägare också får del av en sådan omvandling.

I det aktuella fallet ägde frågeställaren A indirekt aktier i bolaget Y AB där hans bror var verksam som vice VD. Y AB ägs även bl.a. av Z AB som innehar mer än 30 procent av aktierna och i sin tur ägs av personer som inte är verksamma där.

Skatterättsnämnden (SRN) hade att pröva om en affärsförbindelse mellan de båda företagen Y AB och Z AB medför att bolagen anses bedriva samma och likartad verksamhet. Om bolagen bedriver samma och likartad verksamhet är utomståenderegeln inte tillämplig för A och hans aktier anses då kvalificerade. Affärsförbindelsen gick ut på att Z AB fick köpa varor för Y AB:s inköpspris och de båda bolagen delade på den vinst som uppstod när dessa varor såldes vidare.

SRN ansåg att någon verksamhet inte förts över mellan bolagen med anledning av affärsförbindelsen och att bolagen därför inte bedrev samma eller likartad verksamhet. De aktier i Y AB som ägs indirekt av fysiska personer genom Z AB ska därför anses ägda av utomstående. Utomståenderegeln är därmed tillämplig för A:s del varmed dennes aktier inte är kvalificerade.

Scroll to Top