Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatterättsnämnden har prövat byggregeln i fråga om fast driftställe

Ett utländskt byggbolag som driver verksamhet i Sverige är skattskyldigt här om det anses ha fast driftställe här. Enligt den så kallade byggregeln, som gäller för byggverksamhet och liknande, ska arbetet pågå under en period som överstiger tolv månader för att ett fast driftställe ska föreligga. Det innebär en längre tidsperiod än de sex månader som annars normalt krävs för att en verksamhetsplats ska vara ett fast driftställe. Byggregeln finns i dubbelbeskattningsavtal som bygger på OECD:s modellavtal.

Skatterättsnämnden (SRN) har i detta fall prövat om tiden mellan två skilda uppdrag på samma byggarbetsplats anses som ett tillfälligt avbrott eller inte. Är det ett tillfälligt avbrott så ska tiden räknas med i verksamhetstiden vid prövning av om det är ett fast driftställe.

Förutsättningarna var följande: Ett polskt byggbolag arbetade i Sverige under 1,5 månader med uppförande av bottenplattan på en byggnad. Efter att detta projekt avslutades ombads bolaget att lämna offert avseende arbeten med takkupolen vilket resulterade i att bolaget kom att arbeta med detta under 8 månader. Mellan de två uppdragen var det nio månader som det polska bolaget inte bedrev någon verksamhet i Sverige.

SRN konstaterar att ett tillfälligt avbrott endast kan uppkomma under ett sammanhållet projekt och inte mellan två projekt. Om det redan från början hade avtalas eller stått klart att det polska bolaget skulle utföra arbetena i den senare fasen skulle avbrottet varit tillfälligt. Eftersom bolaget lämnat offert först efter den första fasen, och det gått så pass lång tid mellan de olika faserna, bedömer SRN att det för det polska bolaget är fråga om två separata projekt. Den mellanliggande tiden är därför inte ett tillfälligt avbrott som ska medräknas vilket innebär att bolaget inte får ett fast driftställe här. Skatterättsnämndens besked har överklagats.

Gränsöverskridande verksamheter föranleder ofta en rad skattemässiga frågeställningar som på förhand kan behöva analyseras. Har du frågor om fasta driftställen eller andra dubbelbeskattningsfrågor är du välkommen att kontakta oss för en diskussion.

Scroll to Top