Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Dags att se över löneuttagen för 2018

Så här en bit in på hösten så bör det ses över att tillräckligt med lön tas ut för alla er som har ägande i fåmansaktiebolag och vill använda er av huvudregeln vid beräkning av utdelningsutrymmet i K10-blanketten.

Många använder sig av den så kallade förenklingsregeln eller schablonregeln och kan då gå miste om att en högre utdelning kan tas utan lönebeskattning om huvudregeln i stället används.

Undersök vad som är bäst i ditt fall – oavsett om du har anställda eller om det bara är du som får lön i ditt företag är huvudregeln i många fall det fördelaktigare alternativet.

För dig som redan använder huvudregeln – stäm av att du uppfyller lönekravet och att tillräckligt hög lön tas ut.

Huvudregeln eller förenklingsregeln

Den som använder sig av förenklingsregeln och äger alla aktier i företaget får för 2019 ta en utdelning på 171 875 kr med 20-procentig kapitalbeskattning.

Lönerna i företaget behöver däremot inte vara väldigt höga för att det ska vara mer förmånligt att använda sig av huvudregeln vid beräkning av utdelningsutrymmet. Exempelvis får du redan vid en lön om 390 000 kr ett utdelningsutrymme om ca 200 000 kr jämfört med det lägre schablonbeloppet.

Med någon eller några anställda i företaget kan huvudregeln bli betydligt förmånligare än förenklingsregeln.

Den totala lönebaserade utrymmet får inte överstiga 50 gånger den kontanta ersättningen som du eller närstående erhållit.

Vi vill även påminna dig som äger andelar i fler än ett bolag att förenklingsregeln endast får användas i ett av dessa bolag.

Krav på löneuttag

För dig som använder dig av huvudregeln i K10 blanketten finns krav på vad du eller närstående måste ta ut i lön.

Lönerna och det egna löneuttaget 2018 avgör utdelningsutrymmet 2019. Det är därför viktigt att i tid se över lönerna och att tillräcklig lön också betalas ut före årsskiftet.

Under 2018 måste egen eller närståendes lön uppgå till det lägsta beloppet av 375 000 kr plus 5 procent av de totala kontanta lönerna i företaget och dess dotterföretag, eller 600 000 kr. Tänk på att lönekravet endast avser kontant lön och att förmåner inte får räknas med.

För företag där de totala lönekostnaderna är lägre än 4,5 miljoner kronor räcker det att lön tas ut med det lägre lönebeloppet, dvs. 375 000 kr plus 5 % av de totala kontanta lönerna i företaget.

Ett krav för att få tillgodoräkna sig löneunderlag enligt huvudregeln är ett ägande om minst 4 procent av kapitalet i företaget. Den som hamnar under 4-procentsspärren har därför inte längre rätt att beräkna ett lönebaserat utrymme.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att optimera utdelningsutrymmet för 2019 eller om du vill ha hjälp med att se över om huvudregeln kan vara fördelaktigast i ditt fall.

Scroll to Top