Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Fortsatt skattefritt friskvårdsbidrag med 5 000 kr

I ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden (SRN) som Advice skrev om vid årsskiftet så ansåg SRN att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr per år skulle anses vara av mindre värde och därför vara skattefritt. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat ärendet och slår fast att beloppet är för högt för att omfattas av skattefriheten.

HFD lyfter i sin bedömning fram att förmåner som en arbetsgivare bekostar som utgångspunkt ska vara skattepliktiga och att skattefria personalvårdsförmåner ska bedömas restriktivt. HFD hänvisar även till två avgöranden där friskvårdsbidrag understigande 5 000 kr har ansetts vara av mindre värde och därför undantaget från beskattning.

Skatteverket anser i sina riktlinjer för friskvårdsbidrag att 5 000 kr inklusive moms bör vara det högsta skattefria belopp som kan betalas ut mot kvitto. Eftersom HFD inte har uttalat exakt vilken nivå understigande 6 500 kr som bör anses vara den högsta nivå som fortfarande kan anses vara av mindre värde finns fortfarande en viss osäkerhet. Den restriktivitet som HFD uttalar ska gälla talar dock för att HFD inte anser att gränsen ligger över den nivå om 5 000 kr som Skatteverket anser acceptabel.

Scroll to Top