Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Sänkt ränteinkomst på lån från aktieägare

Kammarrätten i Göteborg har prövat en fråga om ränteavdrag för ett bolags del på lån från dess aktieägare. Kammarrätten gick på Skatteverkets linje och sänkte aktieägarens inlåningsränta med två procentenheter från SLR + 3 % till SLR + 1 %.

Bolaget hade yrkat avdrag för räntor på lån från aktieägare med cirka 4,4 miljoner kronor. Ränta hade utgått med stadslåneränta plus tre procent. Skatteverkets ansåg utifrån en bedömning av risk och bolagets lånebehov att marknadsmässig och avdragsgill ränta skulle beräknas till statslåneränta plus en procent. Avdragsgill ränta medgavs av Skatteverket med cirka 1,8 miljoner kronor.

Lånen hade uppkommit på grund av att bolaget saknade likvida medel för att betala ut beslutad utdelning till aktieägarna. Enligt kammarrätten kunde det inte anses ha visats att det förelegat något reellt lånebehov för bolaget eller att den uppkomna skulden tillkommit i bolagets intresse. Vidare framhölls att lånet hade varit förenat med lågt risktagande från aktieägarnas sida. Kammarrätten fann därför att det saknades skäl att bestämma den avdragsgilla räntan på annat sätt än vad Skattverket hade gjort.

Av domen som avser bolaget framgår inte beskattningskonsekvenserna för aktieägarna. Det vanliga i liknande fall är att Skatteverket beskattar ägaren för det belopp som överstiger marknadsmässig ränta som löneinkomst.

Har du frågor om lämplig räntenivå på lån från aktieägare är du välkommen att kontakta oss för en diskussion.

Scroll to Top