Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Amerikansk trust inte alltid detsamma som svensk familjestiftelse

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked slagit fast att en amerikansk trust inte ska likställas med en svensk familjestiftelse. Därmed behöver inte trustens förmånstagare deklarera utbetalningar från trusten som skattepliktig intäkt.

Utdelningar och förmåner från en svensk familjestiftelse behandlas som periodiskt understöd och beskattas i inkomstslaget tjänst, vilket kan uppgå till cirka 50 procents skatt. Undantag kan gälla utbetalningar till förmånstagare under 18 år eller som inte avslutat sin utbildning. En familjestiftelse är en stiftelse där det framgår av stadgarna att inkomster för all framtid eller en viss tid ska betalas ut till en viss familj eller till bestämda personer.

För beskattningen i Sverige behöver utländska rättsfigurer, som utländsk truster, bedömas enligt svenska regler och baserat på dess klassificering om de hade funnits i Sverige. Bedömningen får en avgörande betydelse vid beskattningen för en förmånstagare i Sverige. Medför klassificeringen att en utländsk rättsfigur betraktas som transparent och inte motsvarar en självständig stiftelse, som en familjestiftelse, kan en förmånstagare behöva redovisa detta i Sverige trots att någon utbetalning till denne inte skett. En förmånstagare kan då komma att beskattas löpande för avkastning på tillgångarna i trusten.

Skatterättsnämnden (SRN) har i ett förhandsbesked nyligen gått på den sökandes linje och bedömt att en trust i USA inte motsvarar en svensk familjestiftelse. Den sökande var förmånstagare i en amerikansk trust som hade bildats av en släkting i enlighet med lagstiftningen i delstaten Iowa. För att få klarhet i hur utdelade medel från trusten skulle beskattas, ansökte den sökande om förhandsbesked. Efter en samlad bedömning av trustens stiftande, villkor och hur den rent praktiskt hade hanterats, bedömde SRN att trusten inte skulle likställas med en svensk familjestiftelse vid beskattningen. Skatteverket ansåg att trusten motsvarade en svensk familjestiftelse och att utbetalning är skattepliktig intäkt såsom periodiskt understöd. Skatteverket har överklagat beskedet till Högsta förvaltningsdomstolen och vi följer en prövning där.

Det är ofta en komplex uppgift att bedöma en utländsk rättsfigur. Likt avgörandet hos SRN finns det ofta omständigheter som både talar för och emot om det utländska subjektet ska jämföras vid en familjestiftelse eller inte. Hanteringen vid deklarationen kan ofta behöva diskuteras med en rådgivare och en underlåtenhet att redovisa relevanta omständigheter kan medföra en felaktig beskattning och en skatterisk. Om det finns utländska rättsfigurer i er familj eller släkt, tveka då inte att kontakta oss så hjälper vi er med en bedömning och ger rådgivning kring hur ni ska gå tillväga.

Scroll to Top