Nyheter på momsområdet

Nyheter på momsområdet

[2014-12-04] Det har kommit två nyheter på momsområdet avseende redovisning av importmoms i skattedeklarationen och ändrade regler vid försäljning av elektroniska tjänster.

Redovisning av importmoms i skattedeklarationen
Från och med 1 januari 2015 ska svenska momsregistrerade företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket. De nya reglerna syftar till att förenkla för företag samt minska negativa likviditetseffekter.

Ändrade regler vid försäljning av elektroniska tjänster
Den 1 januari 2015 ändras reglerna vid försäljning av elektroniska tjänster till privatpersoner inom EU. De nya reglerna innebär att säljaren ska redovisa moms i det land där köparen är bosatt. För att säljaren ska slippa att momsregistrera sig i varje enskilt land inför Skatteverket en ny e-tjänst som kallas MOSS.

Med elektroniska tjänster avses tjänster som säljs via internet t.ex. appar, musik, filmer, böcker, programvaror som tillhandahålls online. De nya reglerna gäller även telekom- och sändningstjänster.

Scroll to Top