Glöm inte att betala skatten

Glöm inte att betala skatten!

[2014-06-17] För dem som fick sina slutskattebesked avseende inkomstår 2012 i december 2013 och som har skatt att betala ska betalningen finnas hos Skatteverket senast den 12 mars 2014.

Räknar du med kvarskatt på mer än 30 000 kronor för inkomstår 2013 och vill undvika kostnadsränta bör du senast ha betalat in överskjutande belopp den 12 februari till skattekontot. Basräntan på skattekontot är f.n. 1,25 procent. För belopp understigande 30 000 kronor börjar kostnadsränta beräknas först från den 5 maj 2014.

Scroll to Top