Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Ändrade regler för nyinflyttade i Portugal

Den portugisiska regeringen har nyligen publicerat ett förslag om att reglerna för Non Habitual Residents (NHR) ska avskaffas. Om förslaget röstas igenom förväntas det få skattemässiga konsekvenser för personer som planerar att flytta och bosätta sig i Portugal.

NHR-reglerna har under flera år medfört en förmånlig beskattningssituation för inflyttade personer som har inkomster från andra länder. Den portugisiska regeringen föreslår nu att dessa regler ska upphävas från och med 2024. Enligt förslaget kommer personer som redan är bosatta i Portugal behålla sin NHR-status fram till utgången av den tioårsperiod som gällde när personerna fick sin status. Men personer som flyttar till Portugal från och med den 1 januari 2024 kommer att bli beskattade enligt Portugals generella skatteregler.

Personer som senast den 31 december 2023 uppfyller kraven för NHR eller har ett uppehållsvisum som är giltigt den 31 december 2023 har fram till 31 mars 2024 att registrera sig för NHR för att få omfattas av NHR-reglerna under en tioårsperiod.

Sen den 1 januari 2022 har Sverige och Portugal inte längre något skatteavtal efter att detta sagts upp. Från samma tidpunkt har inte heller Sverige och Grekland något skatteavtal. Detta innebär att personer som är bosatta i Portugal och Grekland och som har anknytningar även i Sverige eller vistas i Sverige regelbundet, och som tidigare haft så kallat avtalsskydd vid bedömning av den svenska beskattningen, kan behöva se över sin beskattningssituation på nytt. Anknytningsfaktorer som är relevanta är till exempel bolagsengagemang, familj som bor kvar och bostäder i Sverige.

Regeringen har aviserat en ambition att förhandla fram ett bytt dubbelbeskattningsavtal med Portugal. Troligtvis kommer det dock dröja länge innan ett sådant avtal finns på plats och är antaget av länderna.

Scroll to Top