Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Konsultverksamhet som självständigt bedriven verksamhet

Konsultägda bolag, vilka äger andel i ett aktiebolag där konsulterna tilldelas uppdrag för aktiebolagets räkning, har ansetts bedriva självständig näringsverksamhet.

Ett aktiebolag Y AB, som ägs av flera konsultbolag, vilka i sin tur ägs av IT-konsulter, har som huvudsaklig verksamhet att sälja IT-tjänster. Y AB ingår avtal med externa kunder och uppdragen utförs av IT-konsulterna genom deras helägda bolag eller av underkonsulter.

Flera av IT-konsulterna som äger konsultbolagen har tidigare varit anställda i Y AB, men idag finns inte några anställda kvar i Y AB. En tidigare underkonsult A erbjöds köpa in sig i Y AB via sitt eget konsultbolag X AB och därigenom tillhandahålla tjänster åt Y AB.

Frågan hos Skatterättsnämnden (SRN) var om verksamheten som bedrivs i X AB kommer vara självständigt bedriven eller om ersättningen som erhålls från Y AB ska ses som lön för A.

I förhandsbeskedet belyser SRN att det i princip inte finns några hinder för att, oavsett skattemässiga skäl, i aktiebolagsform bedriva verksamhet som i allt väsentligt bygger på insatser av den person som äger bolaget. I vissa fall har det bortsetts från aktiebolaget med följd att ägaren lönebeskattats när förhållandena liknats vid en anställning. 

Vid bedömning av samtliga omständigheter, däribland att konsultbolagen äger rätten att utföra uppdrag för andra uppdragsgivare, bedömde SRN att ersättning som X AB får för tjänster utförda av A för Y AB utgör en av bolaget självständigt bedriven näringsverksamhet. 

Att bedriva verksamhet mot endast en eller ett fåtal uppdragsgivare under lång tid är något som skattemässigt kan omklassificeras till löneinkomst. Vanligtvis ska dock ett godkännande för F-skatt ha företräde. Har du frågor som rör en sådan risk, samt hur en sådan situation kan hanteras är du välkommen att kontakta oss.  

Scroll to Top