Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen

Förslag om förändringar i bostadsbeskattningen

[2014-04-07] Bostadsrättskommittén har i ett betänkande föreslagit beskattningsändringar som bl.a. rör oäkta bostadsrättsföreningar och dess medlemmar samt ROT och RUT-avdragen.

  • De s.k. lättnadsreglerna, dvs. möjlighet till skattefri utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta bostadsföretag, ska inte längre tillämpas. Dock ska sparat lättnadsutrymme vid utgången av 2015 få utnyttjas till och med utgången av 2020.
  • Skattesatsen sänks från 30 till 25 procent på utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta bostadsföretag från och med 1 januari 2016.
  • Ingen möjlighet till uppskov för andelar i oäkta bostadsföretag.
  • Den kommunala fastighetsavgiften avskaffas för bostäder som ägs av oäkta bostadsföretag med tillämpning första gången på fastighetsavgift för kalenderåret 2015.
  • Ändringarna föreslås finansieras genom att taket för ROT och RUT-avdrag sänks från tidigare 50 000 kronor till 34 000 kronor per person och år.
Scroll to Top