Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatterättsnämnden nekar avdrag för transaktionsförsäkring

I samband med förvärv av ett dotterbolag tecknade det köpande bolaget en transaktionsförsäkring. Syftet med försäkringen var att ersätta det köpande bolaget för skada om garantier som säljaren har lämnat inte uppfylls. Skatterättsnämnden (SRN) skulle besvara frågan om bolaget får dra av utgiften för premien för försäkringen – och svaret är nej.

Aktierna i det förvärvade dotterbolaget är näringsbetingade andelar hos det köpande bolaget. Det innebär att den dag dessa säljs så är kapitalvinst på aktierna inte skattepliktig. Inte heller är en eventuell förlust avdragsgill.

Det köpande bolaget är av uppfattningen att ett eventuellt utfallande försäkringsbelopp är en skattepliktig ersättning avseende tillgångar i näringsverksamheten och att utgiften för försäkringspremien därför ska dras av.

SRN konstaterar att ersättning som utgår från försäkringen ska ersätta bolaget för att aktierna i dotterbolaget vid köpet inte motsvarar vad säljaren har garanterat. SRN anser då att ett utfallande försäkringsbelopp har ett sådant samband med köpet av dotterbolagsaktierna att det ska behandlas som en nedsättning av köpeskillingen. Det utfallande beloppet ska därför inte tas upp till beskattning utan ingår istället som en del i kapitalvinstberäkningen när aktier i dotterbolaget säljs.

SRN:s uppfattning är att premien och eventuellt utfallande belopp ska behandlas symmetriskt vilket innebär att endast om utfallande belopp på försäkringen ska tas upp till beskattning bör avdrag för premien medges. Eftersom utfallande belopp inte ska tas upp till beskattning får bolaget inte heller avdrag för transaktionsförsäkringspremien.

Det allmänna ombudet hos Skatteverket, som är av samma uppfattning som SRN, har överklagat förhandsbeskedet för att få detta fastställt.

Scroll to Top