Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Exitbeskattning ska utredas

Regeringen har tillsatt en utredning som ska analysera och ge förslag på exitbeskattningsregler. Syftet är att se över möjligheten att införa regler där fysiska personer som flyttar från Sverige och upphör att vara obegränsat skattskyldiga i Sverige, eller som enligt ett skatteavtal får hemvist i en annat land, ska kunna beskattas för kapitalvinster som upparbetats i Sverige, även om sådana tillgångar inte sålts.

Utredningen ska bland annat utreda den så kallade 10-årsregelns funktion och tillämpning och utvärdera om regelverket bör kompletteras eller ersättas med bestämmelser för beskattning av orealiserade kapitalvinster när personer flyttar utomlands. I detta arbete ska förslag på en effektivare beskattning i dessa situationer presenteras.

Ändringsförslag som presenteras ska vara förenlig med EU-rätten och den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital. I utredningen ska jämförelse göras med hur andra europeiska länder har löst problematiken och utformat skatteregler för personer som har upparbetade men orealiserade kapitalvinster när de flyttar ut från landet.

Vad utredningen kommer fram till ska presenteras den 15 februari 2024. En beskattningssituation av orealiserade tillgångar kan noga behöva utvärderas och planeras innan ett handlande, som en utflyttning, genomförs. Detta för att inte utsättas för en oförutsebar beskattning som kan medföra att tillgångar behöver avyttras bara för att finansiera skatten. I vissa situationer kan det till och med finnas skäl att se över en struktur och ägande i ett tidigt stadie även innan vi vet om utredningen kommer att leda till ändrade regler i dessa situationer. Vi följer utvecklingen av eventuella exitbeskattningsregler.

Scroll to Top