Företagskommitténs förslag om neutral bolagsskatt

Företagskommitténs förslag om neutral bolagsskatt 

Företagskommitténs förslag att slopa avdragsrätten för bolagens räntekostnader och samtidigt sänka bolagsskatten har hittills inte lett till någon förändring utan bereds vidare av Finansdepartementet. Förslaget som syftar till att stävja skatteplanering med s.k. räntesnurror har kritiserats för att slå hårt mot mindre familjeägda företag. Ett nytt förslag kan väntas i början av 2016 och vad detta innebär för avdragsrätten för räntekostnader återstår att se.

Scroll to Top