Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Pandemin försvårar beräkning av vistelsetid i Sverige för utlandssvenskar

Skattelagstiftningen innehåller ett antal bestämmelser där vistelsetid i Sverige får betydelse för beskattningen. Detta gäller dels i vår nationella skattelagstiftning och dels vid prövning av skatteavtal som Sverige har ingått med andra länder. Bestämmelserna ställer ofta krav på framförhållning och planering vilket i många fall har varit svårt under det senaste året med anledning av pandemin.

Vistelsetid i Sverige kan få betydelse för utomlandsbosatta personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige och därmed inte får vistas i Sverige i en sådan omfattning och regelbundenhet att de anses vistas stadigvarande här. Vistelse i Sverige kan även påverka obegränsat skattskyldiga personer som arbetar utomlands och för vilka lönen är undantagen beskattning i Sverige med anledning av sexmånadersregeln eller ettårsregeln.

Med anledning av exempelvis reserestriktioner eller sjukdom under pandemin finns det många fall där personer blivit kvar i Sverige längre tid än vad de avsett och planerat för. Vilken skattemässig betydelse sådana vistelser får måste avgöras i det enskilda fallet och utifrån vilken bestämmelse som prövas.

Vid tillämpning av sexmånadersregeln och ettårsregeln bryts inte utlandsvistelsen av kortare avbrott i utlandsvistelsen för exempelvis semester- eller tjänsteresa. Kortare avbrott för resor till Sverige får dock inte vara längre än att de motsvarar mer än sex dagar för varje hel månad som anställningen varar eller 72 dagar under ett och samma anställningsår. Från denna bestämmelse finns ett undantag som benämns ”säkerhetsventilen” och som kan bli tillämplig vid ändrade förhållanden som en person inte kunnat råda över och som medför att beskattningen blir oskälig. Skatteverket har i en skrivelse ansett att Coronapandemin kan vara en sådan omständighet där ”säkerhetsventilen” kan vara tillämplig.

Det kan även prövas om villkoren för bestämmelserna i sexmånadersregeln eller ettårsregeln är uppfyllda dels i fråga om utlandsvistelsen före ett långt avbrott i Sverige, dels för utlandsvistelsen efter avbrottet. Detta kan bli fallet om en persons utlandsvistelse brutits vid en för lång vistelse i Sverige med anledning av pandemin och därefter återupptagits.

Vid prövning av stadigvarande vistelse i Sverige kan den som vistas i Sverige längre än planerat med anledning av coronapandemin bli obegränsat skattskyldig i Sverige. I den bedömningen saknar det betydelse att det inte fanns en avsikt att stanna i Sverige, skälet till att vistelsen i Sverige blivit mer omfattade, eller att möjligheten till återresa begränsats. Skatteverket har i en skrivelse uttalat att anledningen till att en person vistas mer i Sverige än vanligt med anledning av pandemin saknar betydelse vid prövning av stadigvarande vistelse. Detta kan därför leda till en förändrad bedömning av vilka inkomster som ska beskattas i Sverige. Att en person anses obegränsat skattskyldig med anledning av stadigvarande vistelse i Sverige behöver inte nödvändigtvis medföra en ändring av beskattningen om Sverige har ett skatteavtal med det andra landet, men detta måste prövas i det enskilda fallet.

Har du frågor om vistelser i Sverige och hur du ska planera kring dessa framöver eller hur du ska hantera sådana frågor i deklarationen är du välkommen att höra av dig till oss för en bedömning eller diskussion.

Scroll to Top