Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Nya regler om källskatt på utdelning

Tidningen Skattenytt har publicerat Advice skatterådgivare Minna Grahns artikel ”Nya regler mot kringgående av källskatt – en analys i ljuset av skatteavtalsrätten”. Skattenytt är en av Sveriges ledande tidskrifter på skatterättens område. Artiklarna i Skattenytt täcker hela det skatterättsliga fältet som företagsbeskattning, internationell skatterätt, individbeskattning, mervärdesskatt, punktskatter, skatteprocessrätt och EU-skatterätt.

I artikeln analyseras lagförslagen som lagts fram beträffande en ny lag om källskatt på utdelning. Förslagen från finansdepartementet om nya regler har sin grund i att lagen bedöms vara omodern och sakna effektiva regler mot kringgåenden. Genom förslagen ska fel och kringgåenden förebyggas och källskatt på utdelning ska även omfattas av skatteflyktslagen. Därtill föreslås att ansvaret för att redovisa och innehålla källskatt ska kunna tas över av en godkänd mellanhand.

I artikeln lyfter Minna de olika problem som kan uppstå när de nya reglerna tillämpas på en situation där Sverige har ingått ett skatteavtal med det andra landet.

Förslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas från och med den 1 januari 2024. De nya reglerna kan få påverkan på utländska bolag och fysiska personer som investerat i svenska aktier. Vi på Advice följer därför utvecklingen med stort intresse.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor.

Scroll to Top