Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skattefrågor i budgetpropositionen

Regeringen presenterade förra veckan budgetpropositionen för 2020. Flera av förändringarna på skatteområdet har aviserats tidigare, men propositionen innehåller även vissa nya och kommande förändringar. 

Här följer ett axplock av innehållet i budgetpropositionen på skatteområdet.

Som vi skrivit om tidigare tas den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt bort, den så kallade värnskatten. Detta kan även få påverkan vid utdelningar och kapitalvinster i fåmansaktiebolag.

Skatten sänks för personer över 65 år.

Elektronisk betalning kommer att krävas för att få rätt till rut- och rotavdrag

Ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp bör införas vilket kommer att få konsekvenser för en del utlandsbosatta personer som arbetar tillfälligt i Sverige och för en del utländska företag. Vi har skrivit mer om förslaget här.

Ett ingångsavdrag bör införas som medför att arbetsgivare som anställer personer som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden, och personer som stått länge utanför arbetsmarknaden, under 24 månader får avdrag med arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt till den del dessa inte avser ålderspensionsavgiften. Detta innebär att arbetsgivaren endast behöver betala ca 10 procent i sociala avgifter under denna tid. Även nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling föreslås. 

Anståndsbestämmelser med betalning av kupongskatt bör införas för utländska företag som går med underskott och kan uppvisa detta  avseende det aktuella beskattningsåret.

Ändrade uppskovsbestämmelser vid försäljning av privatbostad som vi skriver närmare om här.

Budgeten innehåller även vissa förändringar i fråga om punktskatter som höjning av skatt på avfallsförbränning, sänkning av koldioxidskatt och energiskatt på bensin och diesel, sänkt reklamskatt, skatt på plastbärkassar. Därtill föreslås att skatten på finanssektorn bör öka.

Scroll to Top