Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatteverket ska särskilt granska bostads- och bilförmåner samt utlandsbosättningar

Skatteverket presenterar varje år särskilda fokusområden som kommer att granskas extra i deklarationen. I deklarationen avseende beskattningsår 2019 är det främst förmåner avseende bilar och fastigheter med höga värden som aviserats ska granskas. 

Förmånsbeskattning kan bli väldigt betungande för den enskilde. Skatteverket är av uppfattningen att beskattningen ska inträda när en förmån varit möjlig att utnyttja. Det finns alltså inte något krav på ett faktiskt utnyttjande av exempelvis bilen, båten eller bostaden. Därtill kan förmånsbeskattning ske för exempelvis flera bostäder samtidigt.

Skatteverket har därtill informerat om att på det internationella området ska Skatteverket särskilt kontrollera skenutvandring och innehav av kapitalförsäkringar. Att Skatteverket granskar skenutvandring kan även innebära att faktiskt utvandrade personer granskas, speciellt om de tillbringar mycket tid i Sverige, eller på annat sätt har stark anknytning kvar i Sverige. Ibland är det svårt att avgöra var gränserna går, varför det kan vara bra med en genomgång av den egna situationen och i gränsfall lämna en tydlig redogörelse i deklarationen. Kontakta oss gärna om du har frågor eller är osäker.

Scroll to Top