RUT-avdraget begränsas

RUT-avdraget begränsas

I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen att slopa tjänster för matlagning bland annat på grund av att skattereduktionen inte är begränsad till enklare form av matlagning. Skattereduktionen omfattar idag även mer avancerad matlagning utförd av professionella kockar som inte utgör ett substitut för de skattskyldigas eget arbete.

RUT-avdraget för städarbete ska fortsättningsvis endast omfatta enklare städarbete och flyttstädning. Städning och annan rengöring som utförs med städutrustning eller annan kringutrustning som är mer avancerad och som inte är vanligt förekommande i en genomsnittlig bostad utgör inte enklare arbete t.ex. sanering av klotter och rengöring av inomhuspool.

Taket för RUT-avdraget sänks från 50 000 kr till 25 000 kr per person och år för skattskyldiga som inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Personer som fyllt 65 år ska fortfarande ha möjlighet att få skattereduktion med 50 000 kr då man anser att dessa kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete.

Reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2016.

Scroll to Top