Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Ny anståndsmöjlighet för företag

Till följd av Cononavirusets spridning införs en ny möjlighet för företag att kunna få anstånd med skatteinbetalningar i upp till ett år. Syftet är att stärka likviditeten i hela företagssektorn. Förslaget innebär att företag ska kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön, och moms som redovisas månadsvis eller kvartalsvis.

Förslaget föreslås gälla från och med den 7 april 2020 men med retroaktiv verkan från och med den 1 januari 2020. Antas förslaget finns möjlighet att få tillbaka tidigare gjorda inbetalningar till skattekontot. Anståndet ska kunna medges för tre månaders skatteinbetalningar och anståndstiden kan bestämmas i upp till ett år.

Fram tills att nya anståndsregler börjar gälla finns de vanliga anståndsreglerna. Skatteverket informerar om att den som fått betalningsproblem som en direkt följd av Coronavirusets spridning, som är en oförutsedd händelse, bör kunna medges en viss tids anstånd på grund av tillfälliga betalningssvårigheter. Enligt de reglerna ska det dock kunna visas att betalning kan ske efter en viss tids anstånd.

Anstånd enligt de nya reglerna kan prövas först efter att dessa trätt i kraft vilket alltså föreslås ske den 7 april 2020. Fram tills att de nya reglerna träder ikraft kan möjlighet till anstånd finnas enligt de vanliga bestämmelserna, och vi hoppas på en generös tillämpning av dessa för personer och företag som de nya anståndsreglerna kan vara aktuella för. Tills att Skatteverket beslutat om en ny förfallodag gäller tidigare meddelade förfallodagar vilket måste finnas i åtanke. Det måste därtill beräknas med viss handläggningstid hos Skatteverket.

Normalt tas ränta ut för skatter och avgifter som Skatteverket har medgivit anstånd med att betala och för närvarande är anståndsräntan 1,25 procent. I förslaget som presenteras om denna nya anståndsmöjlighet föreslås därtill att en särskild anståndsavgift med 0,3 procent per månad ska tas ut. Det återstår att se om detta blir den slutliga utformningen när de nya reglerna beslutas.

Scroll to Top