Tjänster kring hanteringen av ditt bolag

Advice tillhandahåller färdiga aktiebolag. Vi erbjuder även hjälp med fusioner och andra bolagsärenden – allt från nyemissioner till likvidationer och avregistreringar.

För att minska en bolagsstruktur som vuxit för mycket så hjälper vi våra klienter med fusioner av bolag. Det kan röra sig om moder- och dotterbolag som uppkommit efter en intern aktieöverlåtelse eller special purpose vehicles som inte längre behövs i strukturen. Vi upprättar de behövliga handlingar som krävs för att bolagen skall kunna fusioneras.

Vi erbjuder hjälp med nyemissioner, fondemissioner, indragning av aktier, utgivning av konvertibla skuldebrev, utgivning av teckningsoptioner, namnbyten, räkenskapsårsändringar, ändring av bolagsordning, anmälan om extra vinstutdelning, anmälan om verklig huvudman, likvidationer och avregistreringar.

Scroll to Top