Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Gemensamt fritidshus? Skriv ett samäganderättsavtal!

När minst två personer äger något tillsammans, genom arv, gåva eller genom ett gemensamt köp, uppstår ett samägande.
Med ett gemensamt ägande uppkommer genast en del frågor: Hur ska de löpande kostnaderna för den gemensamma tillgången fördelas? Hur ska lösenpriset fastställas om någon vill sälja sin andel?

Den gemensamma tillgången kan utgöras av i stort sett vad som helst – fast eller lös egendom – men det mest förekommande fallet är nog att man inom en familj eller släkt äger en fritidsfastighet som nyttjas av delägarna under några sommarmånader.

Ett samägande regleras i Lag om samäganderätt. Enligt denna lag krävs bland annat samtycke från samtliga delägare när det gäller tillgångens förvaltning. Kan delägarna inte enas om förvaltningen eller hur tillgången ska nyttjas kan en delägare ansöka om att tingsrätten utser en god man. Varje delägare har dessutom rätt att ansöka om tvångsförsäljning av tillgången via offentlig auktion enligt Lag om samäganderätt.

Ej tvingande lagstiftning
Lag om samäganderätt är dock en dispositiv lag och går som sådan att helt eller delvis avtala bort. Detta sker genom att delägarna ingår ett avtal, ett så kallat samäganderättsavtal, i vilket delägarna kommer överens om att Lag om samäganderätt inte ska tillämpas samt reglera det gemensamma ägandet i detalj.
Exempel på frågor som kan hanteras och lösas via ett samäganderättsavtal:

  • Hur ska de löpande kostnaderna fördelas?
  • Hur ska drift, underhåll och reparationer planeras och prioriteras?
  • Ska medel för drift med mera avsättas på ett gemensamt konto?
  • Hur och när ska en samägd fastighet nyttjas?
  • Hur ska ett eventuellt lösenpris fastställas?
  • Hur fördelas en eventuell vinst vid en försäljning?

Detta och mycket annat kan regleras i samäganderättsavtalet.

Ett samäganderättsavtal är helt enkelt ett bra verktyg för att minimera oklarheter kring förvaltning och nyttjande av det gemensamma ägandet.

Tveka inte att höra av dig till oss på Advice Familjerätt om du har frågor kring denna artikel eller om du behöver hjälp med att upprätta ett samäganderättsavtal!

Scroll to Top