Slopad skattereduktion för gåva

Slopad skattereduktion för gåva

Regeringen har gått vidare med sitt förslag om slopad skattereduktion för gåva till Lagrådet. Flera remissinstanser har invänt mot förslaget men Regeringen står fast vid sin tidigare ståndpunkt att skattereduktion för gåva strider mot avdragsförbudet mot personliga levnadskostnader i inkomstskattelagen. Lagrådets uppgift är att granska förslaget så att detta inte strider mot någon lag. Därefter lämnar regeringen en proposition till riksdagen som sedan rösta om detta.

Scroll to Top