Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Att tänka på i fåmansföretag inför årsskiftet

Innan året är slut bör du som fåmansföretagsdelägare se över din situation så att du inte drabbas av oförutsedda skatter. Vi har här sammanställt tips inför årsskiftet som framförallt berör dig som är delägare i ett fåmansföretag.

Huvudregeln eller förenklingsregeln för beräkning av gränsbelopp?

Du som delägare har möjlighet att välja mellan förenklingsregeln eller huvudregeln vid beräkning av lågbeskattat utdelningsutrymme (s.k. gränsbelopp). Du kan variera mellan dessa regler från år till annat beroende på vilken regel som är förmånligast för dig just det aktuella året. Äger du flera fåmansföretag kan du dock använda förenklingsregeln endast i ett av dem.

Om du inte tar ut utdelning får du ändå beräkna ett gränsbelopp som får sparas till kommande år och därtill räknas upp med en bestämd procentsats. Det är därför viktigt att du varje år beräknar gränsbelopp i din K10-blankett.

För att beräkna lönebaserat utrymme enligt huvudregeln krävs bl.a. ett aktieinnehav om minst 4 procent och att det egna eller närståendes löneuttag överstiger ett visst belopp. Löneuttagskravet betyder att du som fåmansföretagare behöver planera ditt löneuttag i förväg. Det är kontanta löner året före beskattningsåret som är relevanta för löneunderlaget.

Nedan har vi sammanställt några viktiga beloppsgränser för beskattningsår 2020 och 2021.

Gränsbelopp för utdelning 2020 (redovisas i deklaration våren 2021)

Gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln uppgår till 177 100 kr för samtliga andelar i företaget.

För att beräkna lönebaserat utrymme enligt huvudregeln krävs att du eller din närstående under 2019 har tagit ut en kontant lön på 386 400 kr + 5 procent av bolagets totala löner alternativt 618 240 kr.

Gränsbelopp för utdelning 2021 (redovisas i deklaration våren 2022)

Gränsbelopp beräknat enligt förenklingsregeln uppgår till 183 700 kr för samtliga andelar i företaget.

Om du vill utnyttja reglerna för lönebaserat utdelningsutrymme vid beräkningen av ditt gränsbelopp för beskattningsår 2021 ska du komma ihåg att det är kontanta löner under 2020 som påverkar beräkningen. För att få utnyttja löneunderlaget måste du eller din närstående ha tagit ut en kontant lön på 400 800 kr +  5 procent av bolagets totala löner alternativt 641 280 kr.

Om du innan året 2020 är slut upptäcker att du har tagit ut för låg lön måste du göra ett extra löneuttag innan årsskiftet. 

Ränta

Har du lånat pengar till ditt företag har du möjlighet att ta ut en marknadsmässig ränta på din fordran. Vid utlåning till eget företag är det viktigt att upprätthålla tydlig dokumentation förslagsvis genom ett skuldebrev. Företaget bör lämna kontrolluppgift till Skatteverket där det framgår ränta som betalats och skatteavdrag som gjorts. Ränta som du erhåller från ditt företag beskattar du med 30 procent som inkomst av kapital. Ränteutgiften är avdragsgill för ditt företag.

Vad som är en marknadsmässig ränta vid inlåning till eget företag är ett diskuterat ämne där praxis varierar bl.a. mellan 1-5 procent + SLR.

Notera att eventuell överränta beskattas som inkomst av tjänst för dig samtidigt som företaget inte får göra avdrag för sådan ränta. Det är därför viktigt att i varje enskilt fall avgöra vad som kan vara marknadsmässig ränta. Vi kan hjälpa dig att bestämma vilken ränta just du har möjlighet att ta från ditt företag.

Återför periodiseringsfonder

Genom att lösa upp obeskattade reserver, till exempel periodiseringsfonder, kan du öka bolagets fria egna kapital och ta ut mer som lågbeskattad utdelning. Bolaget måste dock betala bolagsskatt vid upplösningen.

På väg att starta nytt företag?

Har du planer på att starta verksamhet i ett nytt aktiebolag bör du se till att du äger bolaget den 31 december 2020. Gränsbeloppet tillgodogörs den som äger aktierna vid årets ingång d.v.s. den 1 januari 2021.

Julbord

Julbord är en skattefri förmån i form av intern representation (t.ex. personalfest) för den anställde. Numera gäller att företaget får ett skäligt avdrag med högst 60 kr/person (plus moms) för förfriskningar och enklare förtäring och för kringkostnader med högst 180 kr/person (plus moms). Med kringkostnader åsyftas exempelvis underhållning. Vid personalfester får avdrag göras även för deltagande familjemedlemmar till anställda och pensionerade anställda.

Julgåva

En skattefri julgåva som ges till anställda kan uppgå till 450 kr/person (inklusive moms). Om värdet överstiger beloppsgränsen är gåvan skattepliktig från första kronan.

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda

Under perioden 1 juni 2020 och 31 december 2020 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kr per anställd. Om gåvan är värd mer än 1 000 kr så beskattas den del som överstiger 1 000 kr. Arbetsgivaren får avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.

Den tillfälliga skattefriheten för gåvor till anställda gäller utöver möjligheten att ge en skattefri julgåva.

Scroll to Top