Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Enklare att knyta nyckelpersoner till unga företag efter ny HFD-dom

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast att ett tillvägagångssätt där teckningsoptioner används för att bli delägare i ett aktiebolag godtas vid användningen av de nya personaloptionsreglerna. Detta är en positiv dom som gör det avsevärt enklare att använda de nya personaloptionsbestämmelserna som incitament i mindre och unga företag.

Personaloptioner är en skatterättslig term och innebär en rätt att i framtiden förvärva värdepapper, men är i sig inte ett värdepapper. Huvudregeln är att innehavaren förmånsbeskattas för en löneinkomst när personaloptionen utnyttjas eller överlåts. 

Genom en reform 2018 infördes särskilda bestämmelser om personaloptioner som medför att innehavaren inte beskattas när de särskilda personaloptionerna utnyttjas av innehavaren för att bli delägare i företaget. Inte heller belastas då företaget av arbetsgivaravgifter.

Reglerna om de särskilda personaloptionerna infördes i syfte att mindre bolag skulle få möjlighet att rekrytera och behålla spetskompetens. Reglerna innehåller villkor avseende det utställande företaget, personaloptionen och optionsinnehavaren. Ett av villkoren är att den utgivna personaloptionen utnyttjas tidigast tre och senast tio år efter den erhålls för förvärv av andel i företaget. Vidare får företaget inte ha bedrivit verksamhet längre än tio år, ha fler än 50 anställda eller ha en nettoomsättning eller balansomslutning på mer än 80 miljoner kronor.  

I det aktuella fallet emitterar det utgivande företaget teckningsoptioner som företaget självt tecknar, för att garantera leverans av aktier till nyckelpersonen som erbjudits de särskilda personaloptionerna. Väljer nyckelpersonen att utnyttja de särskilda personaloptionerna sker detta genom en bindande anmälan genom att en fullmaktsinnehavare tillser att teckningsoptionerna används för förvärv av aktier.

HFD slår fast att det omedelbara och sammantagna förfarandet medför att de särskilda personaloptionerna har använts av nyckelpersonen för att bli delägare i företaget. Nyckelpersonen beskattas därmed inte vid utnyttjandet och företaget behöver då inte heller betala arbetsgivaravgifter.

Domen bidrar till att det nya personaloptionsverktyget kan användas bättre och smidigare. De särskilda personaloptionerna lämpar sig inte i alla bolag, men de kan vara särskilt användbara i unga företag med tillväxtambitioner och där det kan vara av vikt att knyta personer till verksamheten en längre tid. Det rekommenderas att ta hjälp vid utredning av om de särskilda personaloptionerna kan användas och vid genomförandet. Regelverket kräver att ett antal villkor är uppfyllda vilket också medför att risken att det ska gå snett är större. Vill ni undersöka om detta kan vara något att använda i ert företag hjälper vi gärna till.

Scroll to Top