Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatteverket förlänger övergångstid att fakturera styrelsearvode

Högsta förvaltningsdomstolen nekade i en dom i somras att styrelseuppdrag faktureras genom bolag, något som Advice Skatteinfo tidigare skrivit om. Skatteverket förlänger nu den övergångsfas som tidigare har aviserats för ingångna avtal.

Skatteverket anser att avtal som ingåtts före domen den 20 juni 2017 ska kunna fortlöpa utan beskattningskonsekvenser, dock som längst till nästkommande årsstämma under som senast 2018. Bakgrunden är att ett uppdrag som styrelseledamot normalt gäller i vart fall till den första årsstämman som hålls efter det år då ledamoten utsågs. Det innebär i många fall en längre övergångsperiod än den som tidigare meddelats och var begränsad till innevarande räkenskapsår. Samma bedömning gäller i fråga om arbetsgivaravgifter.

Skatteverket har tidigare meddelat att det synsätt att många tillåtits fakturera styrelsearvoden inte längre gäller efter domen. Det gäller förutom för vissa avgränsade uppdrag som rör specifika insatser i ett bolag. Skatteverket har även meddelat att domen inte kommer att medföra några retroaktiva ändringar för tidigare år där Skatteverkets tidigare ställningstagande följts.

Scroll to Top