Advice Skatteinfo

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice KB

Post- och besöksadress:
Norrlandsgatan 16
111 43 Stockholm
Telefon: 08-678 08 18
Epost: info@advice.se

Advice skatteinfo

Läs tidigare nyhetsbrev

Läs tidigare nyhetsbrev

I Advice Nyhetsbrevs arkiv finner du äldre utgåvor av nyhetsbrevet. Du kan även söka bland nyhetsnotiserna.
Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Prenumerera på Advice Nyhetsbrev

Genom att prenumerera på Advice Nyhetsbrev håller du koll på det senaste inom skatteområdet. Nyhetsbrevet utkommer fem till sex gånger om året, är gratis och du kan avsluta när du vill.

Skatterättsnämnden tänjer på vistelsedagar i Sverige

Advice Skatteinfo har vid flertalet tillfället skrivit om stadigvarande vistelse i Sverige. Det är det begrepp som behandlar i vilken utsträckning en utflyttad begränsat skattskyldig person kan vara i Sverige utan att bli fullt ut skattskyldig i Sverige.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) meddelade i somras två domar med vistelsemönstret att en lång sommarperiod tillbringades i Sverige och därtill några kortare resor till Sverige under året. En sommarvistelse på fem månader accepterade inte HFD, medan en sommarvistelse på tre månader och därtill ungefär 30 dagar fördelade på fem till sex resor godtogs.

Sökanden i detta fall är pensionär och bor utomlands. Hon avser att vistas i Sverige i fyra månader under sommaren och därtill som mest tre veckor årligen. Skatterättsnämnden (SRN) accepterar i sin bedömning att denna omfattning och vistelsemönster inte medför obegränsad skattskyldighet.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och vi följer HFD:s avgörande. Vid vistelser i Sverige som sprids mer över året och är mer frekventa än i detta fall innebär en betydligt mindre sammantagen vistelsetid att det är fråga om stadigvarande vistelse i Sverige. Har du frågor om utflyttning och i vilken utsträckning det därefter är möjligt att vistas i Sverige i ditt fall är du välkommen att kontakta oss

Scroll to Top